ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ

Για την ενίσχυση επιχρισμάτωνΠΑΧΟΣ

0.30mmΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

600mm x 2500mmΡΟΛΑ
Νευρομετάλ γαλβανιζέ

Η χρήση του νευρομετάλ προσδίδει στην τοιχοποιία εξαιρετική αντοχή και ευελιξία, ενισχύοντας τη στήριξη του σοβά λόγω των οπών στη δομή του προϊόντος.

Το νευρομετάλ παράγεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα και χρησιμοποιείται ευρέως για την ενίσχυση επιχρισμάτων, τη στήριξη σοβά πάνω από νεροσταλλάκτες, τη δημιουργία διακοσμητικών καλουπιών και κορνιζών, αλλά και σε ψευδοροφές (είτε επίπεδες είτε καμπύλες). Επίσης, χρησιμοποιείται για την σύνδεση παλαιού και νέου μπετόν (ή παλαιού με νέο σοβά) καθώς και για την αύξηση της πυροπροστασίας των επιχρισμάτων, μεταξύ άλλων.

Το νευρομετάλ διαθέτει δύο ζώνες νεύρων με διαφορετικές διαστάσεις, ενώ ο αριθμός των οπών μεταξύ των νεύρων ποικίλλει.

Σημαντικό είναι να τοποθετείται το νευρομετάλ έτσι ώστε το επίχρισμα να καλύπτει την κοίλη πλευρά των μεγάλων νεύρων, και όχι την ακμή. Κατά την τοποθέτηση των σειρών των φύλλων, πρέπει να γίνεται μετατόπιση των ενώσεων.


Διαστάσεις και πάχη

Οι εμπορικές διαστάσεις που διατίθενται είναι οι παρακάτω:

  • 600mm x 2500mm

Το πάχος είναι 0,30mm

Διατίθεται σε παλέτα των 200 φύλλων (300 τ.μ.) σε 20 δέματα των 10 φύλλων (15 τ.μ. το κάθε δέμα)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Εμπορικές Διαστάσεις:
600 x 2500


Πάχη: 0.30mm


Loading